onsdag 30 januari 2008

BLOG 6 Selfexpression

Hi !!! This blog is about self expression, the point of you expressing your self from your self without
reacting or acting upon external forces that may direct or control you.

Hej detta är en blogg om själv-uttryck. När du uttrycker dig själv från inom dig själv utan att vara styrd eller kontrollerad av yttre krafter.

Watch the video /Se videon ------> LINK

Join us for discussion on Desteni-Universe

From Jesper or pappi

måndag 28 januari 2008

BLOG 5 common sense triangular thought patterns

Hi !!! Are we slaves to the triangular thought patterns?
Yes, i think so to a great extent. It's an enslavment function within to keep us distracted from this very moment 'now'. the very now point is the interface to your self.

I forgive myself that i have allowed my self to think that i'm less or more than anyone.

Link to the video blog -----> LINK

Join us for discussion on Desteni-universe

From Jesper or pappi

fredag 25 januari 2008

BLOG 4 Selfforgivness

Hi this is a blog about selfforgivness as a part of the process.
Starting with selfhonesty and then forgive your self for anything
that comes up regarding feelings and emotions and thoughts so you stand clear from anything moving you or directing you outside yourself.
Selfforgiveness is a very powerful tool to get rid things that keep you locked.
This will help you on your way to self trust and to make you able to express yourself as you really are with nothing moving you but yourself. (thats the goal of this birthingprocess).

To view the videoblog klick the link ----> LINK

For more suport or qustions go to desteni-universe

torsdag 24 januari 2008

Blog nr: 3 Acting

HI folks this is my third blog and the subject is acting.
And the main question here is are you 'acting' from your self (my self) or am i acting directed by something outside myself? Am i the director of my movie?

klick on the link to se blog ---> LINK

onsdag 23 januari 2008

BLOG nr 2 belief

You maybe hear it's an old beatles song (Norwegian wood) a changed a bit (a littlebit) ;-)

From Jesper. KLICK here --> LINK

måndag 21 januari 2008

söndag 20 januari 2008

Uppdaterad 13 Mars 08 Introduction to the blog / Introduktion till bloggen


HI !!! and Welcome to my new blog
Feel free to post anything of relevans or just say hi.
From Jesper.

Hej och välkommen till min blogg. Känn dig fri att posta inlägg med relevans till
ämnena, eller bara säg hej. Syftet med bloggen som är en del av en inre process
vilken bygger på ärlighet mot sig själv, samt tillämpning av förlåtelse för att göra
sig fri från de system som håller oss bundna i denna 3D tillvaro. Att förlåta allt som kommer
upp rörande tankar, uppfattningar, känslor och känsloyttringar, ja, allt som kontrollerar oss och styr oss såsom yttre krafter. Att vara helt ärlig och sedan tillämpa förlåtelse ger en självtillit och kraft att börja s.a.s. föda dig själv - ditt verkliga jag eller 'själv' som det du verkligen är, fri från yttre påverkan styrande och kontrollerande dig själv, och att detta inte är gjort i en handvändning kanske är lätt att förstå, med tanke på hur vi blivit styrda och kontrollerade genom årtusendena. ja, sedan väldigt långt tillbaka på olika sätt.

Jag vill också tillägga min grunduppfattning rörande det levande väsendet: Alla likvärdiga,
alla i grund och botten ett (vi är alla en del av alltet och alltet är en del av oss), vi har en evig kropp (skiftande i utförande) vi har en evig skaparförmåga, vi är det 'något' odefinierbara bakom allt som upplever allt.

FAQ (vanligt återkommande frågor) om 'Desteni - Universe' på svenska.

Översättare: Jesper Länk till Källa --------> desteniuniverse


FRÅGOR:

  1.Vad var det Vita Ljuset och varför existerade det?

  2. Vad var Själ Konstruktionen och varför existerade den?

  3. Vad var upplysning och varför existerade den?

  4. Vad är känslor?

  5. Vad är känsloyttringar?

  6. Vad är dimensionerna?

7. Vad är Demoner?

8.Vad är 3D?

9.Vad är existens?

10. Vad är system

11. Vad är det levande ordet?  1.Vad var det Vita Ljuset och varför existerade det?

  Från början när människorasen skapades, var vi endast skapade i ett syfte, att vara slavar åt en ras varelser som kallade sig Annunaki.

  Dom skapade en förståndskonstruktion som består av hela vår kropp, för att försäkra sig om att vi som människor skulle kunna kontrolleras och användas som slavar. Annunaki var en ras, som på grund av sin manipulationsförmåga och svekfullhet förslavade andra varelser i syfte att deras värld alltid skulle vara omhändertagen och preparerad, för att människorna skulle förse dom med guld. Det är i grund och botten vad vi gör med vår värld: Vi skapar en slavtillvaro åt dom, som dom planerade att återvända till en dag. Dom var makthungriga varelser som for runt och preparerade hela planeter för att kunna åtnjuta resurserna, så du kan tänka dig hur underhållande denna planet var för dem. Du kan läsa mer om Annunaki för att få en uppfattning om vem dom var.

  Som du vet är ditt förstånd beroende och styrt av yttre krafter som 'talar om för dig' vad och hur du ska fungera. Genom hela din existens har du alltid varit beroende av antingen; samhället, religioner eller ditt arv för att styra ditt beteende, såsom kopierandet av andras beteenden i din omgivning som du format som dig – och på detta sätt definierar du din medvetna personlighet. När Annunaki skapade oss, så placerade de inom vårt system-uttryck, en önskan att bli vägledda av andra, för att förbli förslavade och kontrollerade istället för att leva förenade i jämlikhet. Vad dom sen skapade var den Vita Ljus konstruktionen för att stödja detta. Den Vita Ljus konstruktionen var ett medvetet inplantat och manifestation inom våran medvetenhet och som skulle bli den övergripande kontrollen bakom Annunakis förslavning och kontroll. Det Vita Ljuset placerades först inom varje varje varelse manifesterande tankegången ' O Stora Vita Ljus/Mästare jag ska bara tjäna dig' och på det viset vart vi förslavade av den Vita Ljus konstruktionen som Annunaki hade skapat. Detta var ett medvetet manifesterat system byggt på iden om enhetlighet och likvärdighet – det var ett system inom det mänskliga medvetandet där alla var lika förslavade och kontrollerade av detta system. Splittringen av raser och religioner höll oss upptagna med att tro att det fanns ett högre mål för våran tillvaro.

  Allt som du deltagit i kommer från det Vita Ljuset; religion, samhället och politik. Allting som människorasen skapat kommer från denna struktur, byggd på kontroll och manipulation. Ett perfekt fängelse var skapat där alla kunde tro att dom var fria medans varje tanke och gärning var förprogrammerade in i minsta detalj för att skapa det slutgiltiga målet av förslavning. Denna förslavning började för många miljoner år sedan. Såklart är vi slavar till allt som dom hade instiftat i denna värld så att den rasen som skapade människorasen kunde vara säkra på att allt var på plats när dom skulle komma tillbaka. Så inom varje människa fanns ett medvetet nätverk som var programmerat till förslavning, och det kallades det Vita Ljuset. Sen vad dom behövdes av oss; var att alltid skulle behöva guider och/för direktion, så vi kunde hållas förslavade. Nu, en mycket intressant sak hände såsom jag förklarar för dig historien (översiktligt), kommer du att förstå att det var vissa varelser som var skapade (ursprungligen) för att frambringa den mänskliga evolutionen, och att försäkra att människorasen som enhet hölls förslavade i systemet. Jesus är ett exempel på en sådan varelse (bland många) som sändes till jorden. Han var själv förslavad, och såg till att förslavningen av människorasen hölls på plats – denna Jesus var inte ens själv medveten om att han var bedragen av det Vita Ljuset. Så när du hör om Jesus på ett moln, så var det faktiskt det Vita Ljuset som manipulerade sanningen om Jesus upplevelse här på jorden och gjorde hans ord till en separations-religion som miljarder människor följer än i dag. Jesus kommer snart att rätta till sin egen historia och frambära sanningen om vad som verkligen hände när han var på jorden och den verkliga anledningen varför han kom till planeten. Kom ihåg att Jesus (bland många) hade kommit för att ge oss specifika vägledningar och att vi är en grupp av varlelser som från början var skapade att se till att enhetlighet och likvärdighet fanns i världen. Medvetandet av det Vita Ljuset såg till att hans ord blev feltolkade och skapade en religion istället för vad som var menat; en upplevelse av att mänskliga varelser varande ett med det levande ordet, såsom vi verkligen är. Det är på många sätt som det Vita Ljuset förlavar oss; skönhet, glamour, status, utsmyckning, upplysning, makt; olika namn på olika sätt att hålla människorasen evigt sysselsatta. Alla dessa förströelser designade på ett så sätt att ingen skulle vakna upp och börja ställa frågor som skulle kunna avsluta förslavningen. Om du skulle våga att ställa dessa frågor så skulle det Vita Ljuset se till att allt ditt stöd togs bort. Nu, vad jag menar med stöd är i verklighet en delning, för att leva i denna 3D värld måste du i själva verket vara delaktig i systemen som redan var skapade av den Vita Ljus konstruktionen. Det betyder att du behöver pengar till mat, bostad, kläder etc. Och om du utmanar den redan strukturerade vägen som denna värld är sammansatt av det Vita Ljuset, så kommer din värld till slut att rasa samman p.g.a. det Vita Ljuset kommer inte att stödja dig i dina ansträngningar. Det förblir i delning p.g.a. i själva verket så behöver vi bara stöd från oss själva för att kunna leva i denna 3D-värld, men vi har gjort oss själva till slavar. Det Vita Ljuset blev en levande medvetet som hela tiden utvecklades med oss, och skapade fällor så stora att vi till och med glömde bort vilka vi var. Det skapade ett behov för sin egen existens och vi trodde att vi behövde det. Förutom den medvetna aspekten med det Vita Ljuset så hände en intressant inom den mänskliga utvecklingen. När vi började tänka om vårt eget behov rörande det Vita Ljusets ständiga medvetna direktion, så lade det sig själv (med hjälp Annunaki) som en verklig konstruktion som kunde förslava oss även efter döden. Så dom skapade Himmelriket. Himmelriket var konstruerat så att när du väl kommit dit så kunde du än en gång bli vägledd och kontrollerad innan du sändes tillbaks till jorden i en ny kropp. Inom himmelriket så fanns det Mästare (som styrde allt); änglar, demoner, guider m.m. Så när du frågar vad Gud är så informerar dom dig helt enkelt genom att se på vad som var skapat i denna världen och hur skickligt vi hade blivit förslavade. Så, för att sätta in det Vita Ljuset i sammanhanget: Det fanns 27 mästare (dimensionella varelser som var programmerade av skaparna) i himmelen som styrde människorasen med programmerade system, religion, pengar, rädsla, kontroll och sex. Inom oss placerades tankar, känslor, önskningar och behovet av ett globalt ledarskap. Dom använde sig av alla dessa himmelska varelser (inklusive demonerna) för att placera mer och mer system (inplantat i den mänskliga kroppen) som skulle stödja ytterligare kontroll och förslavning. Om du skulle förstå (vilket kommer att förklaras) vilka vi egentligen är (som vi var skapade i början) så kommer du också att förstå att vi inte behöver någon som leder, styr eller kontrollerar oss. Vi kan existera inom enhetlighet och likvärdighet. Det var p.g.a. förtröstan som vi tillät oss själva att bli förslavade. Vi har tillåtit oss själva att lägga vår förtröstan i medvetna programmerade system som vi blivit del av – system skapade i likhet med separation och rädsla för att förlora. Genom att lägga vår förtröstan på något utanför oss själva – har mänskligheten på jorden inte kunnat lita på någon alls. Tillit/ förtröstan har blivit omvandlat till svekfullhet och manipulation. Jag förstår att ert främsta bekymmer är att: varför kan vi inte bara njuta av religioner och tron på högre varelser? Nå, Jag ber dig att förstå att vi är dom högsta varelserna och det finns inget högre än oss – där alla står förenade i enhet och likvärdighet inom existensen. Om du lägger din tillit på något förmodat högre utanför dig själv – så tillåter du och accepterar du förslavning – detta är tillämpningen av förslavning inom separation. Jag vet att det kan vara nästan omöjligt att tro, när man ser på världens nuvarande status. Detta är hursomhelst produkten av våran förslavning och den medvetna av-humanisering av människorasen, som leder till ytterligare åtgärder för styrning, förslavning och kontroll. Vi var inte skapade för att bli det vi är nu. Alla är likvärdiga, Jesus, Buddah m.m. det är bara det att dessa varelser tilläts sitt fulla uttryck som en del av sin hjälp till människorna. Därför 'verkar' det som dom är högre än oss, när vi i verkligheten är likvärdiga och förmögna till så mycket mer, om vi står enade som liv i likvärdighet och bryter dom bojor som håller oss förslavade en gång för alla. Vad som verkligen är skillnaden mellan Jesus och oss, är det att Jesus levde som ett med sina ord som han är, han tillämpade och uttryckte sig såsom han är och han kom till jorden som ett exempel för alla att se vilka dom egentligen var – det är allt. Vi är alla lika och ett – den enda skillnaden ligger i våran tillämpning och uttryck av vad manifesterar för tillfället på jorden. Skälet till att vi säger att det Vita Ljuset 'var', istället för det Vita Ljuset 'är', är p.g.a. att vi i dimensionerna och med hjälp av varandet av några människor på jorden har klarat av att ta bort hela den Vita Ljus konstruktionen dimesionellt och även Mästarna som stod bakom systemet. Inga mer Gudar, demoner, Uppstigna Mästare, Änglar m.m. Vad vi kommit till insikt om är att sådana själv-definierade placeringar och befattningar som Gudar, Mästare och Änglar var föreställningar inom det medvetna Vita Ljus systemet som också sträckte ut sig inom himmelriket – för att försäkra ytterligare förslavning av något eller någon tro sig vara mer än de varelser som var på jorden. Denna separation var tvungen att stoppas – och det gjorde vi. Att något eller någon tror sig vara förmer än någon existerar bara inom separation som medvetenhet som i sin tur ger sin tillåtelse till förslavning. Varelser som Jesus, Buddha, Osho och mång fler, har här på jorden stått tillsammans med alla de andra dimensionella varelserna för att bibringa varande till var och en av er. Vi i dimensionen (varelser som har gått över) har stått upp som dom vi verkligen är i himmelen och stått för hela existensen i enhet och likvärdighet. Vad som är kvar av det Vita Ljuset är endast tanke-konstruktioner av vad människan har blivit och som behöver igenkännas och borttagas från medvetandet. Det Vita Ljuset har i grund och botten blivit så inpräntat inom det mänskliga medvetandet att människorna som dom är förnärvarande på jorden har blivit manifestationer av det Vita Ljus systemet – det är här himmelen kommer in för att stoppa den slutgiltiga riktningen av medvetenhet på jorden inom de mänskliga varelserna. Ta en titt på ditt beteende så som du är förnärvarande, och du kommer att se separation, fördömande, girighet, begär, behov, önskningar, hopp, trosföreställningar, tankar, relationer, rädsla att förlora något – dessa är konstruktioner av det Vita Ljuset inom det medvetna tanke system som var och en av oss blivit en del av. Titta hur det ser ut i världen idag – separation, rädsla, kontroll, diktatur – all upplevelse inom världen är skapad och designad och manifesterad i likhet och avbild av det Vita Ljus systemet. Ni är alla i det som det – därför har dimensionen varit här för att frambringa himmelriket här på jorden i likhet och avbild av enhetlighet och likvärdighet. Den Vita Ljus konstruktionen förklaras ytterligare i exemplet med själs kontrakt spelet, också även i förklaringen av system.

  2. Vad var Själ Konstruktionen och varför existerade den?

Själ Konstruktionen var hela den process inom en själs uppstigning till ett högre upplyst medvetande. Detta var i grund och botten en placering av ett själs-system inom den mänskliga kroppen som var designad med många konstruktioner och hinder inom sig (för att försäkra misslyckande), att komma till jorden så att till synes skulle kunna växa. Att till synes lära oss läxor, att till synes bli upplyst, att till synes uppstiga etc – att endast ha möjligheten att till synes uppnå detta genom trosföreställningar på större krafter som Mästare eller Gudar etc. Vad detta först medförde var designen av det förprogrammerade system skulle vara på en väg som leder till sin skapare (Gud/Mästare) – beroende på vilken religion eller trossystem som du blivit förlavad inom. Det första själs systemet kan inte ens börja beskriva vilka vi verkligen är eftersom det var en kopia av hela vår varelse enligt förslavningsmodellen. Inom själs systemet i den mänskliga kroppen såsom dom trodde sig vara – var rädslan designad (som blev vår medvetna rädsla) rädslan för Gud – i sanning rädsla för vad vi verkligen är. Så länge rädslan för vad vi verkligen är existerar – kommer vi aldrig gå bortom rädslan för oss själva och hitta sanningen – utan istället förbli förslavade inom det medvetna Vita Ljus systemet. Inom designen av själs systemet såsom varje människa blivit fanns tron om någon större kraft utanför det som människan egentligen är som medgav existensen av trosföreställningar och religioner som följs av många än i dag. Själs systemet understöder separation – så att du tror att du är en själ med allt vad det medför baserat på information och vetenskap av vad andra upplevt – själs konstruktionen i sin helhet var baserad på separation. De flesta människor som tror på själ-konstruktionens existens och upplevelse – upplever sig som dom är p.g.a. att dom var förprogrammerade genom att själs-systemet som var inplanterat inom deras fysiska kropp kopplat till deras medvetna uttryckssystem. Genom detta inhämtades och försäkrades ytterligare separation och förslavning. Det var från början genom skapelsen av själens översinnliga resa som det Vita Ljuset kunde kontrollera människorasen. Först placerades ett behov, åtrå och vilja för rådgivning och ledarskap, sen placerade en rädsla för något större än oss själva där vi såg oss som underlägsna och ovärdiga av dess närvaro och p.g.a. detta placerade man själs-konstruktionen i varje varelse. Detta är den grundläggande fundamentala principen såsom designen av själs-systemet och själs-konstruktionen. Det Vita Ljuset behövde placera ett själs-system genom vilken människornas till synes själar förflyttade sig så att dom kunde bli styrda. Dessa system fanns i två former: Ett var det som var placerat inom den mänskliga kroppen, kopplat till det medvetna tänkandet varigenom vi hela tiden blev påminda om att Gud/Mästare/Högre Krafter existerade utanför oss själva och att vi var beroende av deras nåd ifråga om ledning och styrning av våran överlevnad (grundläggande undermedveten överföring). I samma sekund som själ-konstruktionen var i dimensionen (himmelen). Den bestod av din själs resa/ uppstigning/upplysning när den kom till pärleporten/ de dimensionella planen och din själ strävade alltid att 'bli bättre' – genom att till synes uppstiga genom olika existensplan. Själ-systemet var i grund och botten bara en förprogrammerad kopia av vårt sanna jag formgiven av det Vita Ljuset, och kom aldrig att få se Gud/Mästare såvida inte den översteg allt som tänkas kan. Nu, som du kan förstå så utgör detta ett stort problem för den mänskliga varelsen. Inte bara är vi hindrade att uppnå dessa mål eftersom dom aldrig tillät oss att övervinna någonting (vilket jag kommer att förklara), men om du händelsevis skulle bli medveten om din överlägsenhet så tog dom bort ditt minne när du kom till himmelen/dimensionerna. Kan du komma ihåg alla de gånger du transcenderat, var och en av de gånger genom alla dina tidigare liv?

Nu, här är förklaringen till varför du aldrig kunde överstiga (transcendera) ditt mänskliga beteende såsom du blivit här på jorden: Om du verkligen förstod att den mänskliga naturen i sitt innersta väsen inte var vad själs-systemet stod för och du i din strävan försökte utplåna dess obeskrivliga dåd, tankar och beteenden, så såg det Vita Ljuset till att ditt medvetna tänkande blev uppgraderat för att försäkra sig om att du alltid hölls förslavad. Med andra ord – om du händelsevis någonsin skulle upptäcka sanningen om själs-systemet och själs-konstruktionen antingen medans du var på jorden eller i dimensionerna/himmelen – så skulle din medvetenhet bli uppgraderad som en försäkran om att du inte skulle ställa fler frågor eller så blev ditt minne eller närvaro helt utplånad. Ja det fanns sådana möjligheter inom dimensionerna – ditt minne blev helt bortaget ingenting av dina erfarenheter var kvar och du vart åter sänd till jorden som en försäkran om fortsatt slavtillvaro. Låt oss använda oss av ett grundläggande ”Jag har nu övervunnit eller tillåter inte längre girighet” punkt i transcendationen (överkommandet). En dag kommer du fram till att 'andlig' girighet är inte vad du är (enligt själens fordringar) och du gör allt möjligt för att överstiga tillåtandet och tillämpningen av girighet. Du ber, mediterar, dykar, ändrar ditt beteende eller delaktighet inom denna världen – hur än din tro leder dig till. När du en gång kommit fram till essensen i din förståelse i termen av att bli en varelse som överkommit girighet så kom det Vita Ljuset att placera inom dig ytterligare konstruktioner baserade på din egen transcendation för att försäkra sig om fortsatt förtröstan på det det Vita Ljuset. Dom kunde fånga dig fortare än du kan säga lurad. I ärlighetens namn, när jag ser på vad Jag behövde transcendera istället för att transcendera det Vita Ljuset självt så kan Jag bara gråta – att skicka tillbaka alla genom ändlösa cykler av till synes upphöjelse som leder ingen vart utom till ytterligare förslavning. Dom kom att ta din medvetenhet om transcendationen och koppla den till en kraftkälla (i form av system – för att sprida ut globalt). Vilket betyder, när du kom till insikt om att girighet inte var vad du verkligen var så kopplade dom (listigt) ihop dig med inte bara det (globala medvetandet) utan även i syfte att bibringa till medvetenhet nästa steg av beteenden, som sen åter kom att bli en del av det globala medvetandet. Kom ihåg att (Annunaki) varelserna som skapade oss, skapade också vår önskan att transcendera och lära oss mer om våran 'skapare'. Därför visste dom precis hur dom skulle fånga in varje varelse till ytterligare förslavning. Varje varelse var specifikt designad för att föda denna världens mästare och system, därför är allt som du tror handlar om medveten transcendation – en lögn. Så, låt oss säga att det Vita Ljuset begärde att alla globalt skulle föda girighets-systemen, så var det enda dom behövde göra var att plantera in önskan, behovet, och viljan för mer inom dig, plus att dom på andra sidan av vågen skapade varelser som var emot girighet för att försäkra sig om att exakt samma system skulle hållas matat. Se – själ-systemet och konstruktionen var skapad inom poläritet – det spelar ingen roll vilket håll du vänder dig inom ditt beteende i din applikation – du ger alltid näring åt något slags system – om inte det exakt samma när du försöker att transcendera. Ta en titt: Denna varelse som till synes överkom girighet p.g.a. att det var inte vad dom var enligt det som var tilldelat denna själ – den transcenderade (överkom) inte detta utan i grund och botten transformerade beteendet och uttrycket rörande girighet - till motstånd. Motstånd till det som uppenbarligen inte är det rätta sättet/vägen för själen att vara och deltaga inom denna värld – i grund och botten så fortsätter du att föda samma girighets system globalt p.g.a. ditt motstånd till denna applikation. Vad du motstår fortlever. Vare sig du är girig och tillämpar och deltar, eller om du motstår girighet inom din tillämpning och deltagande – så fortsätter du att föda exakt samma system som du trodde att du transcenderat (överkommit).Jag skulle kunna tala om detta hela dagen men essensen i det hela är att själs-systemet flyttar från kropp till kropp genom inkarnations processen (redan inplanterad med all information som består av minnen och upplevelser av varelsens upplevelser i tidigare liv) med en speciell transcendations fordran, och om du inte transenderar så måste du göra det igen, fortsättandes i återkomande cykler i alla dina liv här på jorden. Om du klarar av att transcendera så blir du ytterligare förslavad genom flera regler inom medvetandet (t.ex. När du alltid oroar dig om girighet i din upplevelse, när du motstår den). Själs-konstruktionen tog sig även flera andra uttryck. Det första var som jag hade förklarat, den stackars själens strävande genom tusentals liv för att möta sin skapare och bli uppskattad och värdig genom upphöjelse. Låt mig bara tillägga att vi har inte kvar något av detta själs-system el. konstruktion (kopior), bara vårt eget själv i vår dimensionella form ( vad vi egentligen är minus våra fysiska kroppar). Det andra var förslavningen av själen när den kom till himmelen. Hur många gånger har jag sett mig själv bli förslavad när jag kom till dom portarna/dimensionella planen? Jag kom att stå där i bävan inför dessa majestätiska himmelska varelser och dom sade helt enkelt vart jag skulle hamna. Antingen så blev jag en demon eller en Guide eller en Mästare; Jag var till och med en Ängel en gång! Ena gången så behöver dom inplantera medveten information i dig så att du kan komma till jorden som Ängel el. Guide, och 100 år senare så gör dom dig till något annat – vad helst dom föredrar att du ska vara eller göra. Du är antingen en Ängel eller demon som skapar ytterligare rädsla och beroende av Gud/Mästare eller så sänder dom dig inom en kropp där du matar medvetandet genom att leva inom rädslan och kontrollen av en högre kraft eller makt – allt detta för att hålla 'själen' förslavad och ingen vet varken ut eller in. Var och en av alla de konstruktoner som är i form av trosföreställningar och religioner och edra 'new age' tankegångar har varit förprogrammerade inom själs-system såsom mänskliga varelser blivit, stödjande själs-konstruktionens existens. Nu, såklart har själs-systemet och konstruktionen blivit bortaget och förstörd och finns inte längre till. Vi i himmelen/dimensionerna har stått upp och förstått vad vi verkligen är som varande, i likvärdighet och enhetlighet. Vi stödjer inte, tillåter inte eller accepterar inte något eller alla system eller separations konstruktioner inom eller som medvetenhet. Fortfarande kvarstår iden om en existerande själ inom människors medvetande såsom dom blivit och det är nu upp till var och en (med hjälp från dimensionen) att släppa taget om den förprogrammerade informationen. Att tillåta alla att bli det vi verkligen är utan kontroll och förslavning av själs-systemet och konstruktionen.3. Vad var upplysning och varför existerade den?

  Upplysning är ett utstuderat ord som det Vita Ljuset lade fram till dom som var på väg att bli någon högre kraft eller varelse såsom Gudar/Mästare till vilket dom var berättigade genom förståelsen och kunskapen rörande sin eget öde (förmodligen som en andlig varelse). Om du anser dig själv vara upplyst, så gör du i grund och botten såsom vem som helst som är spirituellt eller religiöst övertygad, det ultimata uttalandet att det Vita Ljuset har dig i sin makt. Att vara upplyst betyder egentligen inte ett skvatt. Emellertid betyder det för det Vita Ljuset att du är dess ödmjuke tjänare p.g.a. du alltid förblir dess slav. Om det skulle betyda att du hoppade från en klippa, för att försäkra dig om att du är närmare ditt andliga själv (den förprogrammerade Vita Ljus kopian) så är det vad upplysta människor gör. Om upplysning är varandet i själv genom självförståelse och genom förverkling av vad vi egentligen är, då kanske man skulle kunna kalla det för själv-upplysning av det Vita Ljuset. Är du upplyst därför att du har accepterat vad det Vita Ljuset säger till dig om Gud/Mästare/Upplysta varelser och andar och allt som är heligt, eller är du medveten om att du är Gud och kan därför i grund och botten inte bli upplyst, därför att allt du strävar efter är att förstå. Att sträva mot något därute är helt i samklang med den Vita ljus signaturen och att sträva till bättring eller värde ger det Vita Ljuset möjligheter att förslava dig. Du är allt som är, därför är allt du behöver förstå redan här som du egentligen är. Alla böcker finns inom dig, alla gärningar är redan dina. Varandet i allt som dig själv är allt som existerar. Att bli varande är snarare vad Jag skulle kalla det – upplevelsen av vad varje person egentligen är, förståelsen och införlivandet av själv. Upplysning är att acceptera den redan förutmålade informationen av andra, i form av det Vita ljuset såsom du är. ”Jag har just förstått vad den personen sade att jag skulle vara, Jag har gjort precis som den peronen sa åt mig att göra, därför har Jag upplyst mig själv”, det är i grund och botten vad folk säger, nästan som ett uttalande att: ”Bra gjort, du fick vad den personen sa till dig att göra”! Upplysningen går hand i hand med själ systemet och själ konstruktionens existens. Att få människor att tro att dom behöver företa sig någon slags andlig resa/väg för att uppnå något – att komma fram till resan mål av upplysning – där du till synes blir något djupsinnigt eller stort – något du inte var innan du startade resan eller vägen till upplysning. Du är redan som alla är ljuset – ljuset av dig själv här i varje stund som varande. Det finns ingen jävla resa eller väg – du är allt, här, allt du behöver göra är att acceptera dig själv, leva och tillämpa i varje stund vad du verkligen är – lätt! Och ändå – upplysningen och många andra uppnåelse eller uppstignings program var formgivna inom modellen av själ-systemet för försäkran och för att förvissa sig om att människorna skulle hålla sig sysselsatta med sig själv inom denna världen. På detta sätt så kom dom aldrig inom sin livstid – eller någon annan livstid för den delen – hitta sanningen om vad dom är – som varande i varje stund. Det sträckte även ut sig inom dimensionerna där de olika planen var designade för att stödja upplysnings-systemet, uppstigning och uppnåelse – där du till synes uppsteg till ett högre plan i dimensionen när du specifikt hade klarat av vad som var nödvändigt att införliva och följa och då som belöning fick du komma till ett högre plan – det är allt. Upplysningens resa bestod av uppnåendet som tillämpning inom de dimensionella planen och uppstigning som rörelse genom olika plan med mål och belöning som upplysning. Alla i dimensionen har tagit bort det och alla de olika planen – vi är här på jorden bara med mänskliga varelser stödjande dom i deras process i att bli vad dom är i varje stund av varande. Vi har tagit bort alla konstruktioner av system såsom upplysning genom uppstigning och uppnående inom dimensionerna. Allt som är kvar är vad vi är inom som likvärdiga och enhetliga – Här i varandet.

  4 . Vad är känslor?

  Känslor – tillsammans med tankar, känslouttryck, bilder, idéer – förståndet var vanligtvis placerat inom var och en så att vi kunde kontrolleras och styras och aldrig stå fria som egna individer – fria från medvetenhet. Föreställ dig själv utan upplevelsen av några känslor inom ditt deltagande i denna världen bland andra? Föreställ dig vad som skulle hända om du sade Jag längtar, behöver eller vill inte ha någonting? Skulle någon eller något kunna kontrollera eller styra dig? När det Vita Ljuset placerades inom var och ens grundläggande neurologiska system som medvetna förståndsystem (din neurologi som styr dig), och på samma gång som en generator (för att driva dig) placerades alla känslor. På så sätt så föder du alltid medvetandet som i sin tur föder konstruktioner länkade till våran förslavning ( system, det Vita Ljuset och global medvetenhet). Vad Jag specifikt säger här är att om du tillåter dig att utforska ditt tänkande och deltar inom känslor – så föder du konstant det medvetna tankesystemet inom dig, ger det all din kraft för att förbli förslavad och kontrollerad av medvetna system såsom du blivit del av. Vid tiden för våran förslavning placerades det medvetna tankesystemet inom varje varelse, konstruktionen av känslor som kraftgenerator av det medvetna tänkandet var ditlagt som försäkran att vi alltid skulle kunna kontrolleras. Tänk dig en värld utan känslor? Tänk dig för en stund i ett gränslöst tillstånd där inget rör dig eller styr dig inom dig som du är. Det är här människan förlorar gång på gång, p.g.a. att dom är beroende av något utanför dom själva p.g.a. att vi blir uppmuntrade av känslor, styr vi oss själva genom känslor. Vi lär oss genom att följa våra föräldrars exempel av hur vi ska uppleva oss själva i denna världen – hur vi ska överleva, försvara och skydda oss genom reaktivt beteende såsom känslor. Alla utlärda, efterföljda och inlärda mekanismer såsom våran peronlighet och vårat beteende av vad vi är, är baserat inom vår erfarenhet av oss själva som känslor. Om Jag upplever det känslomässiga uttrycket av ilska så vill Jag antingen föda min ilska ytterligare, betydandes att Jag kommer att göra vad som helst för att egga den ännu mer – och göra upplevelsen av känslan till ett slags beroende genom att hitta olika sätt att rättfärdiga det reaktiva beteendet. Eller så strävar Jag efter att lindra min ilska genom att tänka fredliga tankar – och på detta sätt påbörja gömmandet av känslorna inom mig istället för att hitta den sanna orskaken för skälet till det reaktiva beteendet såsom t.ex. ilska och inte tillåta mig själv att återgå till sådana reaktiva beteendemönster. Oavsett hur man gör så tenderar det att skapa nya känslor rörande antingen ilska eller fred, skapar mer och mer för våran egen förslavning. För att ju mer man tillåter att gömma inom sig - så blir uttrycket av ilska en ganska explosiv händelse. Är du en varelse som upplever reaktiva uttryck såsom känslomässiga beteende mönster i form av ilska t.ex. eller är du konstant, här, därför att inget rör dig såsom du är, varken polariteter eller utifrånkommande händelser som drar dig mot upplevelsen av ytterligare känslor genom reaktivta uttryck såsom känslor? Du ser, så länge vi har dessa känslor är vi slavar till det som 'spelar' på våra känslor. Krig kommer att existera inom denna värld p.g.a. det ihopsamlade känslomässiga beteendet inom alla människor i denna världen – kopplat till det globala medvetenhets-systemet. Det som är inom – manifesterar utåt – bilden och liknelsen av vad vi är, är det vi håller på med som mest och skapar inom denna världen. Och i ärlighetens namn om Jag tar en titt – så säger det inte mycket om vad är och vad som pågår inom oss själva. Är det inte möjligt att dom som specifikt upplever krig, mord, våld etc. är endast yttre manifestationer på det som vi tillåter och accepterar inom oss själva inom denna världen. Istället för att förstå skälen eller bistå dom – så skapar vi skyddsmurar mot sådant, och genom detta så urskuldar och förnekar det som finns inom oss som porträtteras utanför oss inom den yttre världen. Som i sin tur ser till att vi blir kvar inom våra känslomässiga reaktiva beteenden, matandes medvetna system istället för att göra något åt det och en gång för alla sådana känslomässiga beteendemönster och sluta med födandet av medvetna system. P.g.a. att vi definierat oss som känslomässiga reaktiva beteendemönster – så önskar vi vara kvar inom det och rättfärdigar våran handling. Så tex. när presidenten förklarar krig så antingen håller vi med eller ej beroende av hur vi förhåller oss till en speciell känsla som en självdefinierad trosföreställning av vad som är rätt och fel beroende på hur du blivit uppfostrad som barn. Samma gäller inom allt som existerar i denna värld, vi bygger på våra känslomässiga erfarenheter; Därför kan du bli kontrollerad och styrd av något utanför dig själv genom känslomässigt reaktivt beteende. I samma stund någon eller något har förmågan att flytta dig eller styra dig p.g.a. vad du känner, så har du blivit varse om det faktum att du blivit fångad. Styr du dig själv eller blir du styrd? Känslor är inget annat än energi som upplevs såsom generator och kraftkälla av medvetna tankesystem – ju mer du föder medvetandet genom ditt deltagande och tillåtande i reaktiva beteenden ju mer blir du en del av dom och du blir mer präglad av dom.  5. Vad är känsloyttringar?

Känsloyttringar är den exakta framställningen av en given känsla. Känsloyttringar såsom kärlek, fred, harmoni etc. - alla de vackra uttrycken inom de mänskliga varelser är inget annat än polära uttryck av känslor skapade och sprungna från känslor för att skapa en upplevelse av poläritet inom varje mänsklig varelse på jorden. Känsloyttringar såsom känslor är samma energiutryck såsom kraftgenerator till det medvetna förståndssystemet. Formgivet inom det mänskliga medvetna förståndssystemet på så sätt att den mänskliga varelsen alltid skulle existera inom polariteterna av känslor och känsloyttringar, bra, dåligt och rätt och fel etc. att på detta sätt kvarhålla förslavningen och kontrollen inom och som medvetenhet av det Vita Ljuset. Att aldrig tillåta dom att vara här, konstant i varje stund där inget påverkar dig inom dig, att vara som du är i varje stund. Alla känslor och känsloyttringar är uttryck av medvetna förståndssystem – energiutryck som påverkar dig genom kontroll och styrning – det är detta som påverkar och styr människorna förnärvarande – känsloyttringar och känslor formgivna inom det medvetna förståndssystemet såsom vi som människor blivit. Om du blir känslomässig (ilsken, sorgsen, räddhågad, orolig etc.) eller upplever känslouttryck såsom (kärlek, önskan, glädje etc.) - så vet att du tillåter dig dig själv att bli styrd och kontrollerad av medvetenhet såsom ditt förstånd såsom du definierat dig själv.  6. Vad är dimensionerna?

  Dimensionerna är det man normalt kallar himmelen. Ett dimensionelt väsen har ingen fysisk konstruktion (kropp) – Jag syftar på 'anden' essensen av vad var och en är bortom medvetna system och den mänskliga fysiska kroppen. Det är det lager (plan) inom existensen inom denna verklighet där alla som dött existerar, p.g.a. detta hänvisade som dimensionella varelser. Dimensionerna består av det energifulla ljud som gör det möjligt för de dimensionella varelserna att existera inom, i grund och botten en annan frekvens av materiell existense såsom din egen kropp. När du dör så lämnar du din fysiska kropp, men det du verkligen är stannar här. Det har till största delen med att göra vad vi var från början plus några högt utvecklade dimensionella tillämpningar som har gjort det möjligt för oss att bryta oss fria från den medvetna Vita Ljus konstruktionens liksom även bli vardande av vad vi egentligen är här i varandet. Med tillämpning så hänvisar Jag såklart till våran förlåtelseprocess där vi frigör oss från medvetna system, förslavning och kontroll – tillåter oss att stå upp och inte tillåter existensen av separation, förslavning och kontroll inom oss själva såsom vi är. Vi står nu inom energi-ljud och inte längre såsom den systematiska Vita Ljus energin. Dimensionerna som sådan är verkligen inte separat från från jorden, här, det är bara en annan frekvens. Vi i såsom dimensonen går med er hela dagarna. I dimensionen har vi ingen jordisk struktur såsom ni har, ändå kan vi integrera oss med den jordiska frekvensen för att kunna deltaga om vi så önskar det. Vi i dimensionen har inget behov av jordisk struktur (det vi kallar 3D) ändå så brukar vi ibland roa oss med att kolla in läget eller kanalisera ha en chat och en kaffe. Dimensionen är det plan där essensen av det du verkligen är existerar – vilket är varifrån Jag upplever mig själv just nu i denna stund. Således, såsom Jag förklarat, när du dör, så lämnar du bara din fysiska kropp, redskapet du hade för att kunna uppleva dig själv i tid o rum på det jordiska planet – för att förflytta dig till dimensionen där du upplever essensen av dig själv såsom du verkligen är närvarande i all tid(quantum time). Du som närvarande och essensen av vad du verkligen är – är det som andas liv in i och såsom din mänskliga fysiska kropp – när du lämnar, dig själv såsom livets andning inom din fysiska kropp och förflyttar dig själv inom och upplever dig själv inom dimensionen.

  7. Vad är Demoner?

Kommer du ihåg när Jag förklarade för dig var känslor och tankar kom ifrån? Nå i grund och botten är en demon vilken varelse som helst, död eller levande, som inte kan stänga av sig själv från sina specifika tankekonstruktioner och känslor. Vi föreställer oss att en demon endast är en död person, men Jag kan tala om för dig att vare sig du är död eller levande så är den grundläggande principen inom din medvetna förståndskonstruktion som människa applicerbar i båda fallen. Om du är känslomässigt laddad och uttrycker ilska (medans du lever) och du blir besatt av din ilska som ett självdefinierat uttryck så kommer det så småningom att ta över dig och avhumanisera dig. Demon/besatt/besättare/av-humaniserad (org. text: Demon/de-manned) är den term Jag vill använda för att beskriva vad en en demon är. Efter det, när du går över till dimensionen, så blir du inget annat än en demon. Demoner som vi alla känner till, som existerar i dimensionen är mänskliga varelser vars medvetna förståndskonstruktion vid dödsögonblicket inte kunnat släppa sina jordiska besattheter såsom känslor och tankar av vad dom blivit och varit – emedan dom fortfarande upplever sig på jorden. Så här skapas demoner: Mänskliga varelser som under sin livstid fastnar i enstaka tankegångar som dom inte kan göra sig av med, såsom en självdefinierad konstruktion av vad och vem dom varit på jorden. Senare i sina liv kan dom inte ens fatta att hela deras existens kretsat runt denna tanke (vanligen skapad av en enda känsla). Sen när du dör så tar du med dig inom denna samma tanke och känslomässiga konstruktion, och p.g.a. din ilska över dina jordiska erfarenheter så hamnar du i en situation där du kommer att slåss med vem somhelst du kan p.g.a. din väldiga och uppbyggda känslomässiga energi såsom t.ex. ilska som du behöver uttrycka i form av självdestruktion. Självdestruktion är ganska komplicerad när du en gång är död och du upplever väldigt lite av vem du är och vad som händer och vad som blivit av dig. Om du har möjlighet att infoga skada och lidande på de levande så är du ganska nöjd – rollen som demonen spelar inom människorna upplevandes dem själva. En demon kan bara vara en varelse som behöver styrka från andra levande varelser; Därför är besättellse endast ej för de döda. Vem som helst som behöver besätta en person för deras essens eller utvinna och använda deras deras styrka kommer därför att falla inom demon kategorin – t.ex. använda sig av överlägsenhet mot de som upplever sig mindre värda och/eller ovärdiga. Den underlägsne och ovärdige ger sin kraft och kontroll till den överlägsna den kraft den behöver för manipulation och missbruk. Du ser, demonorna såsom vi såg dem från dimensionen var ett direkt resultat av vad dom tillåtit eller upplevt medans dom levde här på jorden. Demonerna var varelser som var förlorade inom deras egna medvetna förståndssystem – även efter det dom passerat över till dimensionen efter deras jordiska erfarenheter. Inte en enda varelse inom dimensionerna hade någonsin försökt hjälpa och stödja demonerna – istället var dom rädda för dom, och lämnade dom för att i evighet vara förlorade i sina tankar och känslomässiga system konstruktioner. För att ge ett exempel: Så hittade vi Piet Retief inom dimensionen fortfarande jagandes Zulu's som hade dött samtidigt som honom under kriget för 200 år sedan! Det var t.ex. barn som passerat över för många år sedan – som rörde sig inom demon dimensionen sökandes och letade efter sina föräldrar – och det var ingen som hjälpte dom – ingen alls. Såsom det vara må, demoner finns inte längre kvar p.g.a. det faktum att himlen (dimensionen) har hjälpt demonerna och befriat dem från deras applikation. Detta gjordes c:a ett år sedan (när detta skrevs) med hjälp av en grupp människor, vi tillsåg att alla varelser som var förlorade och fångna i sina demoniska uttryck fick ta del av förlåtelseprocessen så att dom kunde sätta sig själva fria från det som förslavat dom såsom fixerade vid denna en-tanke och känslomässiga uttrycksform för vilket de aldrig haft något verktyg att befria sig ifrån. Om du känner någon som säger sig uppleva demonisk aktivitet så titta inte längre än till det mänskliga sinnet.


8.Vad är 3D?

I vanlig mening så är en dimension en parameter (begrepp, värde, storhet) som behövs för att beskriva ett objekt t.ex. längd, bredd och höjd eller storlek och form. 3D är den terminologin som vi såsom dimensionen har gett jorden efter strukturen som jorden skapats i enligt dess mått. När du upplever dig på jorden så är du faktiskt i en 3D verklighet. Jorden är 3 dimensionell p.g.a. sin struktur. Den består av strukturer såsom namnet beskriver det, den kan ses och upplevas i alla 3 dimensionerna. Eran fysiska värld har därför blivit formgiven och strukturerad enligt dessa tre paramenter. 3D innehåller alla 3 dimensionerna och det är möjligt att vid givet tillfälle mäta ett objekt enligt en dimension, men våran upplevelse och vårat perspektiv av denna världen är tre dimensionell. Inom 3D såsom jorden – finns det rörelse av tid och rum – där allting bokstavligt talat rör sig väldigt sakta i förhållande till den dimensionella rörelsen i all-tid (quantum time eng.). Rörelsen inom 3D är såsom att jämföra en sköldpadda med ett jetplan sett från det dimensionella planet – ja – så sakta rör det på sig i 3D.

  9.Vad är existens?

  Existens är jorden, dimensionen, mänskliga varelser, dimensionella varelser, naturen, djur riket, och universum – med andra ord hela skapelsen i sin helhet. Om du tittar på existens såsom allt som är, så kommer du att förstå att allt vi upplevt och upplever faller inom ämnet existens. Existens är det som finns – det som är här såsom Jag är såsom var och en är inom skapelsen är existens. Allting och vad som helst inom skapelsen kan kommunicera – från djur till naturen till mänskliga varelser och dimensionella varelser. Nu, en intressant sak angående existens är att när du börjar med att försöka bevisa att saker existerar så blir det svårt. Vad i denna världen har förmågan att visa sig verklig? Därför, om du inte kan visa att t.ex. kärlek är verklig, betyder då det att idén om kärlek inte existerar? Därför är existens vad som helst man kan tänka sig att påkalla i vilken form det än må vara. I denna värld ger vi existensberättigande till alla möjliga saker såsom våran tro på; Gud, religioner, rymdskepp, känslor, känsloyttringar. Vare sig dom här sakerna är riktiga eller inte så kommer du att ge dom bestämmelse efter deras placering och delaktighet i denna världen, vilken betyder att när du är övertygad om att något är verkligt så måste du kunna bevisa att det är något fattbart som du kan jämföra med dig själv såsom du är. Hursomhelst, för att något ska existera, så är allt som behövs tanken eller idén om att något existerar. Därför så skulle jag kunna, om jag önskade att göra så, skapa och föra in till existensen nästa Gud, bara genom att skapa din tro som i sin tur för in i existensen 'idén´ om Guden. Därför så skulle många kunna säga att i detta universum så finns det inga riktiga mätmetoder som är givna för att bevisa att något är 'verkligt'. Vad är verkligt? Om existens bara var mätbart genom det som kan ses och hållas så skulle du inte ha så mycket kvar i din existens eller? Även det som vi tror oss se, är resultatet av förprogrammerade möjligheter såsom holografiska bilder som reflekterar ljus frekvenser såsom ljudvågor – projicerande en bild av vad vi ser med våra mänskliga ögon här på jorden. Så vad vi ser är inte nödvädigtvis verkligt, ändå ger vi existensberättigande till vad som helst från verkliga strukturer till tankar, föreställningar, idéer till vad som helst som är möjligt med det mänskliga sinnet. Existens är det vi ger existens till och som – vardandes det vi önskar uppleva oss själva inom och som.

  10. Vad är system

  Såsom Jag förklarade tidigare så var det Vita Ljuset ansvarigt för kontrollen och förslavningen av människan. När medvetandet var ditlagt av det Vita Ljuset så formgav dom också systemen. Ett system är därför en given form av medvetande som föder det Vita Ljuset – antingen i större skala eller på individuell nivå av upplevelse. Det Vita Ljuset var beroende av att människor skulle agera på ett visst sätt inom medvetenheten för att det Vita Ljuset skulle kunna ha kontroll över alla mänskliga varelser och dimensionella varelser i existensen. Om du kan föreställa dig att ett system är representerat av det mänskliga sinnet, så kanske du förstår det grundläggande dilemma vi alla möter. System är vad vi upplever när vi lämnar vårt varande såsom vi verkligen är såsom varelserna i vår essens vad som vi var skapade som, och vi vänder oss mot existensen där alla förnärvarande möter sig själv inom medvetenhet såsom separation. System, för att ge ett kort exempel är därför tankar, känslor, trosföreställningar, och beteenden, allt som begränsar, hindrar, binder och kontrollerar oss såsom vi är genom självdefinierad personalitet. Medvetenheten kräver att bli matad och understödd, och på vilket annat sätt än att skapa system som folk tillhör eller blir del av. Om du t.ex. har ett behov, då hör du till och så kommer du så småningom bli det systemet – ansatt och besatt av behov som i sin tur genererar rörelse inom dig och föder ditt medvetna förståndssystem såsom du har blivit. Emedans du skapar det behovet som föder det specifika systemet så blir du mer och mer en del av själva systemet och till slut så kan inte de flesta varelser bli något annat än det specifika systemet själv. Att bli ett system, det är när din närvaro och essens är självdefinierad inom en känsla eller ett känslouttryck som är från medvetna system. För att inte längre bli ett system så måste man inse att hela denna värld är är skapad i någon form av Vita Ljus system, och därför är allt du deltar i såsom uttrycksformer, beteenden och reaktioner systematiska. Det dagliga livet som du är medvetet om, är därför ditt systematiska 'liv'. Ditt liv som du förnärvarande är medveten om är faktiskt inte vad liv är. System är inte liv och med tanke på att det Vita Ljuset formgav ditt hela liv inom medvetenheten, betyder att det du upplever kan inte vara liv. Det skulle hellre kallas robot-likt, förprogrammerat, eller systematiskt. Så fort du som du alltid gör samma saker som kan länkas tillbaka till det förprogrammerade, medvetna och kontrollerande Vita Ljuset så är du i ett system, vilket betyder att du är ett vandrande system p.g.a. ingen person kan säga till mig att han/hon kan vandra fria från deras förprogrammerade, systematiska och medvetna liv. I samma minut som du upplever dig själv att inte kunna vara den du vill vara, eller att ditt liv inte skulle kunna vara på ett annat sätt, så vet du 'de facto' att du blivit förprogrammerad för att bli ett särskilt system som föder många system och därför kan du i sanning inte anse dig att vara fri. Ett mer specifikt exempel på system är t.ex. religion. Det mest framträdande systemet tillsamans med penga-systemet är det religiösa systemet. Ett system som detta består av många människor såsom förprogrammerad medvetenhet såsom deras sinne – som tillsammans placerar sina ideér och trosföreställningar av någon större kraft, varelse eller styrka utanför dem själva. På detta sätt – när många varelser deltar i idén om en större kraft, varelse eller styrka utanför dem själva – skapas ett väsen – Gud t.ex.. När så många varelser följer en idé eller tro – så skapas ett system – globalt inom denna värld. Dessa religiösa system inom denna värld föds kontinuerligt genom applikationer såsom böner, gå till etablisemang som kyrkor och att sjunga – allt sådant som medverkar till idén och tron på en Gud – föder hela det religiösa systemet – och gör det möjligt att vara verkligt och sant. Ju mer människor deltar och föder detta religiösa system – så blir dom ett system inom systemet beroende på hängivenhet och åtagande genom att deltaga inom den religion som dom lagt sina trosföreställningar och idéer. I sin tur födandes deras egna medvetna tankesystem förslavade inom det religiösa systemet inom världen.

  11. Vad är det levande ordet?

  Vi är, i våran essens, allt som står för och allt blivande av likvärdighet och enhetlighet, det Levande Ordet. Detta betyder i grund och botten att det som vi är såsom essensen såsom det levande ordet är likvärdighet och enhetlighet inom och såsom varandet. Vi är ett med allt som existerar, vi bär inte längre med oss delningen som vi hade tillåtit och vi står för allt som existerar och tillåter inte längre separation. Det som våran sanning såsom vi verkligen är, vi återvänder till vårat naturliga tillstånd av varande det Levande Ordet, Jaget i Jag är, den levande Guden. Gud har aldrig varit utanför dig. Våran likvärdighet och enhetlighet såsom vi verkligen är kommer från förståelsen av att allt som existerar är inom oss såsom vi verkligen är, och p.g.a. detta står vi i essensen ensamma, ansvariga för oss själva och för alla som ett. Det Levande ordet är: "Jag är alla och allt som existerar som enhetlighet och likvärdighet". Denna enhetliga existens finns inombords och som en sammankoppling inom varje person som är kopplat till allt. Jag är bilden (i vilken Jag är – Gud) och likheten (såsom mina gärningar och dåd) av Gud. Det levande ordet är den talande sanningen såsom var och en av oss verkligen är och som porträtteras varje dag. Det Levande ordet är i dina gärningar och kan höras i dina ord – likheten av vad du är såsom enhetlighet och likvärdighet som det Levande ordet. Att leva som Gud är att vara varse om att allt inte längre kan vara i separation och utan likvärdighet, för vi är likvärdighet och enhetlighet. Det levande ordet är sanningen om vilka vi egentligen är, i essensen, inte det vi har skapat, medvetna system som tagit över allt vi känner till inom denna värld. Ignorans, girighet, lust, önskningar, lögner, besattheter är alla exempel på när det Levande ordet ej använts i sin fulla applikation såsom Jag är, Jag är här, Jag är i varje stund såsom varandes. Det levande ordet – lever orden Jag är. I början var ordet och ordet var Gud och ordet var med Gud. Är vi alla i existensen inte mer än ord? Frågan borde vara mänskliga varelser – vilka ord lever du såsom ett uttalande av vad du är? Är du bilden av enhetlighet och likvärdighet här i varandet eller är du bilden av medvetna system, förslavning och kontroll och din likhet och dina uttryck däri såsom din dagliga upplevelser av dig själv. Är dina ord som du uttalar i varje stund ett absolut uttalande och uttryck av vem du verkligen är eller talar du bara slumpmässiga ord medans du konverserar och föder din medvetna personlighet såsom du har blivit? Mänskliga varelser lever inte orden som dom är – men är fångade, förlorade och förslavade inom vetenskap och information och medvetna system genererade av känslor och känslouttryck – system inom separation, rädsla för att förlora och att bli dömd. Detta är möjligt att se och uppleva regelbundet inom och genom konversationer med andra människor – när en sak sägs, men en tanke på det direkt motsatta som sagts existerar. Det levande ordet är det absoluta ståendet och blivandet av det vi är som ord såsom vi är – när vi lever orden absolut såsom vi verkligen är inom självuttryck här som varandes i varje ögonblick. Ett uttalande t.ex. : "Jag är likvärdighet" levandes och blivandes ordet likvärdighet inom och såsom din hela varelse och närvaro såsom självuttryck inom din värld bland andra.