måndag 31 mars 2008

LINK to voice files mp3 / Länk till röstfiler mp3

LINK to voice files / Länk till röstfiler


http://www.mediafire.com/?sharekey=51f9d3eee85e019e8c9e7c56ba37815f04d1af29460d65a9

Animal Kingdom
03/26/2008
0 Folders
8 Files


Articles
03/26/2008
0 Folders
18 Files


Beings with known earth history
03/26/2008
0 Folders
43 Files


Dimensional Research
03/27/2008
0 Folders
51 Files


Dolphins
03/26/2008
0 Folders
6 Files


Earth's Process
03/28/2008
0 Folders
5 Files


Questions and Perspectives
03/26/2008
0 Folders
32 Files

tisdag 11 mars 2008

Blog 17 To "Suzie"

Bara några ord till min vän Suzie som lämnat sin jordiska tillvaro.

A few words to my friend Suzie that passed over.

LINK to VLOG/LÄNK till VLOG--------------------------->VLOG

lördag 1 mars 2008

BLOG 16 No faliure but in mind

SVENSKA
Hej !!! Blogg nr:16 här.
Bara inom tankeföreställningar, och känslor och känsloyttringar existerar begreppet 'att vara misslyckad'. Vi, jag kan 'tro' att det är på detta sättet eftersom vi dömmer oss själva efter våra förprogrammerade uppfattningar. Alla dessa energier som vi låter styra oss är inte vad vi verkligen är. Är vi styrda eller? Eller uttrycker vi oss själva från oss själva som vi verkligen är, där ingen eller inget kan rubba dig förutom dig själv?

----->VIDEO<------- ----------------->DISCUSSION<--------------

ENGLISH
Hi !!! Only within our thougths and emotions and feelings we judge our selves and create the term faliure. We, I, can believe that it is so because we judge our selves according to our pre-programme thougths, emotions and feelings. All these energies that we give our control to is not what we really are. Are we being controlled or? Or do we express our selves as who we really are, where no one can move you but your self?

Jesper.