lördag 1 mars 2008

BLOG 16 No faliure but in mind

SVENSKA
Hej !!! Blogg nr:16 här.
Bara inom tankeföreställningar, och känslor och känsloyttringar existerar begreppet 'att vara misslyckad'. Vi, jag kan 'tro' att det är på detta sättet eftersom vi dömmer oss själva efter våra förprogrammerade uppfattningar. Alla dessa energier som vi låter styra oss är inte vad vi verkligen är. Är vi styrda eller? Eller uttrycker vi oss själva från oss själva som vi verkligen är, där ingen eller inget kan rubba dig förutom dig själv?

----->VIDEO<------- ----------------->DISCUSSION<--------------

ENGLISH
Hi !!! Only within our thougths and emotions and feelings we judge our selves and create the term faliure. We, I, can believe that it is so because we judge our selves according to our pre-programme thougths, emotions and feelings. All these energies that we give our control to is not what we really are. Are we being controlled or? Or do we express our selves as who we really are, where no one can move you but your self?

Jesper.

Inga kommentarer: