onsdag 27 februari 2008

Blog 15 Mastery / Slavery

SVENSKA
Mästare eller slav ? Polariserad tillvaro. Vi är redan allt, det finns inom var och en. Vi håller oss själva slavar genom att följa förprogrammerade tankegångar och genom att förlora oss i känslor och känsloyttringar och därmed ge iväg den kraft vi själva genererar.
Så, vad göra? Stoppa alla tankar, känslor och känsloyttringar, allt som inte kommer inifrån och är ett uttryck av oss själv - fritt från yttre påverkan.

--------------------------->LINK/LÄNK VIDEO<-------------------------------- ENGLISH Master or slave ? Existence within polarization. We are already all that is, it is within all of us. We keep us enslaved by the following pre programmed thougths and by loosing our selfs in emotions an feelings we give away the very force we generating. So, what to do? Stop all thougths, emotions and feelings, everything that doesn't come from within and is a expression of our self - unobstructed from external forces. Discussion ----------------------------------> Desteni forum
Diskussion på svenska----------------------->Desteni forum

Inga kommentarer: