lördag 2 februari 2008

BLOG 7 sharing selfforgivness

Hi !!! this is a blog about how a use selfforgivness when i go to sleep (for example)
No future no past just here now looking in to my self applying forgiveness towards my self for everything that comes up regarding anger, shame, guilt, infiority etc and also regarding
thougths that wants to come up and also pain - just looking within in silence in the whole body.
And i understud also we are coverd in layers with this so the process of forgivness may take a while maybe many years but beeing here now and deal with it now in the moment facing it and apply selfforgiveness is the most powerfull tool.

PÅ SVENSKA
Hej !!! det här är en blogg om självförlåtelse t.ex. när jag ska ligger i sängen och ska sova. Ingen framtid inget förflutet, bara här och nu tittandes in i mig själv och tillämpar förlåtelse för allt som kommer upp rörande ilska, skam, skuld underlägsenhet m.m. och även rörande tankar som kommer upp och även smärta - bara tittande inom i tystnad i hela kroppen. Och jag har också förstått att vi har lager på lager, så processen kan ta ett tag, kanske flera år men att vara här och nu och ta tag i problemen i stunden och tillämpa självförlåtelse är det mest kraftfulla verktyg.

Länk till video/Link to video -------> LINK

Join us for discussion/vill du diskutera gå till desteni eller fråga mig om du inte kan engelska:

Link / Länk till desteni ---------------> destei-universe

FROM Jesper

Inga kommentarer: