torsdag 7 februari 2008

Blog 12 Drug, Religion, Money, & Media systems and Animals

Hi !!! As the title say, this about some more system using us and keeping us enslaved, and some nice animals.

Hej en liten video om några fler system som använder sig av oss och håller oss förslavade. och några fina djur.

LINK TO VIDEO ------------> VIDEO

Join for discussion on desteni ------------> desteni-universe

Inga kommentarer: