torsdag 14 februari 2008

Blog 14 Fear and Security within polarisation

HI !!! This is about the entrapment within polarity thinking, for example fear need security for to exist, and vice versa. So in my view, tracendens encompasses both.

Hej den här bloggen handlar om att vara fångad i polärt tänkade, t.ex. rädsla behöver säkerhet för att existera och vice versa. Så, som jag ser det transendering omfattar båda.

Link to video/Länk till video--------->VLOG

Discussion/Diskussion. Finns även en sektion på svenska. -------------->DESTENI

From Jesper.

Inga kommentarer: