söndag 3 februari 2008

BLOG 9 Bullfight

Hi !!! this is about abuse of animals and projekting your battles outside your self rather than dare looking inside where the real battle is.

I forgive myself that i have allowed myself to abuse animals.

Hej !!! den här bloggen handlar om övergrepp och vanvård av djur och att projicera sina strider utanför sig själv hellre än att våga se inom sig där den riktiga striden är


Jag förlåter mig själv att jag har tillåtit mig själv att begå övergrepp på djur och har vanvårdat djur.

Link to video / Länk till video ---------> LINK

Link for dsicussion /Länk för diskussion (på engelska) ---------> desteni-universe

From Jesper.

Inga kommentarer: