onsdag 13 februari 2008

BLOG 13 wind and asthma and forgiveness

Hi !!! This is a somewhat poetic blog starting with the vind fondle with the tree's and also a thanks for Esteni helping me realize some problem regarding asthma see article ----> LINK and also a statement about forgiveness regarding forgiveness towards others, thu primary of course forgiveness to self. And last but not least Xena.


Hej !!! Detta är en något poetisk blogg med vind i början som leker med träden. Sen även ett tack till Esteni för lite klargörande rörande astma se artikel på engelska --->LÄNK
Också även ett uttalande om förlåtelse mot andra, men först och främst det viktigast att förlåta sig själv. Och sist men inte minst Xena.

Join for discussion /diskussion på forumet (på engelska men finns även en svensk avdelning

LINK to forum english ------->LINK

LÄNK till forumet andra språk (även svenska)-------->LÄNK

LINK/LÄNK VIDEO BLOG -----------------> VIDEO

From Jesper.

Inga kommentarer: