lördag 2 februari 2008

Blog 8 Alcohol & Money system & Crows and Magpies

Hi guys !!! I decided to even do vids outside, so i'm just sharing my thougthts on some subjects.
Alcohol is one of the top 'dumb downers' for people, when you drink it yea you feel like your alive, but go to a pub sober and stay sober during the evening - talk to all the drunken people, it's a mess.

And the money system yea mess too, just a big monopoly-game, and we all know how that ends.

And Working like a slave to provide even more stupid stuff that people didn't need in the first place and on top of it, it's made do destruct after x-years, and the stuff you buy isn't very good quality mostly.

Crows and Magpies must think we people are pretty fucked up.

From Jesper --------> Videolink

Join for discussion on --------->desteni

Hej Jag har beslutat att även göra lite utomhus videos, så jag delar med mig lite av hur jag ser på vissa saker.
Alkohol är en av de giftigaste drogerna och den kanske mest fördummande drogen, gå bara in nykter på en pub och stanna där hela kvällen och prata med alla fulla människor så fattar du vad jag menar.
Penga systemet av idag är utformat som ett monopol-spel och vi vet alla hur det slutar.
Kråkor och Skator måste tycka att vi människor har ganska märkliga beteenden
Jesper.

Inga kommentarer: